Chính sách tại HQ PAY

03/06/21 - 15:00

I. Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin

Website hqpay.vn thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần thanh toán HQ Pay (say đây gọi chung là “HQPay”) xin gửi đến Quý khách hàng Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin (sau đây gọi chung là "Chính Sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, đăng ký thành viên và/hoặc giao dịch trên trang website hqpay.vn.

Chính Sách này mô tả cách hqpay.vn tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, đăng ký thành viên, giao dịch trên hqpay.vn (sau đây gọi chung là "thành viên”). Chính Sách này áp dụng đối với toàn bộ các thông tin thuộc phạm vi mà hqpay.vn sẽ thực hiện thu thập. Việc truy cập, đăng ký thành viên hoặc thực hiện giao dịch trên hqpay.vn được hiểu là thành viên đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này.

1. Mục đích thu thập thông tin

Các thành viên đồng ý rằng HQPay có quyền thu thập, sử dụng, lưu trữ, tiết lộ và trao đổi các thông tin về thành viên, thông tin liên quan đến thành viên và bất kỳ giao dịch nào liên quan đến thành viên thông qua website hqpay.vn cho các mục đích sau:

1.1. Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và tính năng được liệt kê trên website hqpay.vn.

1.2. An toàn và an ninh: HQPay sử dụng dữ liệu thông tin của thành viên để duy trì sự an toàn, an ninh  và tính toàn vẹn cho các sản phẩm, dịch vụ của HQPay. HQPay cũng có  thể thu thập và kiểm soát thông tin giao dịch từ thiết bị và tài khoản của thành viên để nhận diện hành vi giao dịch đáng ngờ. Ngoài ra HQPay sử dụng họ tên, số điện thoại, số CMND mà thành viên cung cấp để đối chứng với thông tin của tài khoản ngân hàng mà thành viên muốn sử dụng để thanh toán hoặc thực hiện các giao dịch khác trên website hqpay.vn. Việc này giúp đảm bảo rằng tài khoản ngân hàng liên mà thành viên muốn sử dụng để thanh toán là hợp pháp, nhằm tránh tình trạng lừa đảo, gian lận hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác và để giúp bảo vệ sự an toàn, bảo mật cho chính thành viên.

1.3. Hỗ trợ thành viên: Trong trường hợp thành viên liên lạc với Bộ phận hỗ trợ khách hàng của HQPay và sau khi có sự đồng ý của thành viên, HQPay sử dụng thông tin thu thập được bao gồm cả bản ghi âm các cuộc gọi hỗ trợ, chăm sóc khách hàng để:

1.3.1. Chuyển câu hỏi của thành viên đến người hỗ trợ phù hợp.

1.3.2. Điều tra và giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của thành viên.

1.3.3. Theo dõi và cải thiện dịch vụ hỗ trợ khách hàng của thành viên.

1.4. Nghiên cứu và phát triển: HQPay có thể sử dụng thông tin thu thập được để phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích và phát triển sản phẩm nhằm mục đích: (i) cải thiện và tăng cường sự an toàn và an ninh cho các sản phẩm, dịch vụ của HQpay; (ii) phát triển các tính năng và sản phẩm, dịch vụ mới; và (iii) hỗ trợ các giải pháp thanh toán và tài chính liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ của HQPay.

1.5. Quảng bá và giới thiệu: HQPay có thể sử dụng thông tin thu thập được để quảng bá với thành viên về các sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mại, nghiên cứu, khảo sát, tin tức, thông tin cập nhật, các sự kiện, cuộc thi có thưởng, trao các phần thưởng có liên quan, các quảng cáo và nội dung có liên quan về sản phẩm, dịch vụ của HQPay và các dịch vụ của các đối tác khác.

Các kênh liên lạc mà HQPay sẽ sử dụng để giao tiếp với thành viên bao gồm:

1.5.1. Gửi tin nhắn (SMS) hoặc gọi điện đến số điện thoại của thành viên theo thông tin HQPay thu thập được từ thành viên;

1.5.3. Gửi thư điện tử đến địa chỉ thư điện tử của thành viên theo thông tin HQPay thu thập được từ thành viên;

1.5.4. Công bố thông báo hoặc thông tin liên lạc trên trang website hqpay.vn và fanpage của HQPay trên Facebook.

1.6. Thực hiện các thủ tục và yêu cầu pháp lý: HQPay có thể sử dụng thông tin thu thập được để:

1.6.1. Điều tra hoặc giải quyết các khiếu nại hoặc tranh chấp liên quan đến việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của HQPay từ thành viên; hoặc

1.6.2. Thực hiện các hoạt động khác được pháp luật hiện hành cho phép; hoặc

1.6.3. Cung cấp cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc cung cấp thông tin theo yêu cầu của pháp luật.

 

2. Các thông tin thành viên được HQPay thu thập

HQPay sẽ thu thập các loại thông tin sau đây:

2.1. Các thông tin cá nhân của thành viên để phục vụ cho việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ trên website hqpay.vn, bao gồm: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; số điện thoại; số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc số hộ chiếu còn hiệu lực và các thông tin liên quan;  

2.2. Các thông tin khác mà HQPay cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để HQPay liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

2.3. Các thông tin được khởi tạo khi thành viên sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trên website hqpay.vn, bao gồm:

2.3.1. Cập nhật thông tin tài khoản trên website hqpay.vn. Trong phạm vi được pháp luật cho phép và tùy theo sản phẩm, dịch vụ được thành viên lựa chọn, HQPay sẽ thu thập các thông tin bao gồm: họ và tên, email đăng ký, số điện thoại, tên đăng nhập, ảnh, số và ngày cấp Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, ngày sinh, giới tính, địa chỉ;

2.3.2. Nếu được thành viên cho phép, HQPay sẽ thu thập thông tin vị trí của thiết bị truy cập thành viên; HQPay sẽ thu thập thông tin vị trí chính xác hoặc tương đối của thành viên thông qua dữ liệu như GPS, địa chỉ IP và WiFi để phục vụ cho việc tìm kiếm địa chỉ các điểm chấp nhận thanh toán của HQPay.

2.3.3. Thông tin giao dịch:  HQPay thu thập các thông tin giao dịch liên quan đến việc thành viên sử dụng dịch vụ của HQPay, bao gồm các loại sản phẩm, dịch vụ thành viên yêu cầu, ngày giờ sử dụng sản phẩm, dịch vụ, số tiền phải trả và các thông tin giao dịch liên quan khác; dữ liệu về các bên cung cấp dịch vụ, hàng hóa cho thành viên, thông tin giao dịch mà thành viên thực hiện (loại hàng hóa, dịch vụ, địa điểm, thời gian giao dịch), phương thức thanh toán (nhưng không lưu trữ các thông tin của thẻ/tài khoản thanh toán được sử dụng cho việc thanh toán);

2.3.4. Thông tin nhật ký: Khi thành viên tương tác với các sản phẩm, dịch vụ của HQPay, HQPay thu thập nhật ký máy chủ, có thể bao gồm các thông tin như địa chỉ IP của thiết bị, ngày giờ truy cập, tính năng của ứng dụng hoặc các trang đã xem, lỗi ứng dụng và hoạt động hệ thống khác, loại trình duyệt và trang web của bên thứ ba hoặc dịch vụ thành viên đang sử dụng trước khi tương tác với các sản phẩm, dịch vụ của HQPay;

2.3.5. Thông tin thiết bị: HQPay có thể thu thập thông tin về thiết bị thành viên sử dụng để truy cập website hqpay.vn, bao gồm model phần cứng, hệ điều hành và phiên bản, phần mềm, tên tập tin và phiên bản, ngôn ngữ ưu tiên, mã nhận diện thiết bị duy nhất, mã nhận diện quảng cáo, số seri và thông tin mạng di động;

2.3.6. Thông tin danh bạ: Nếu thành viên cho phép website hqpay.vn truy cập danh bạ trong thiết bị, HQPay có thể thu thập tên và thông tin liên lạc từ danh bạ của thành viên để hỗ trợ cho các dịch vụ của website hqpay.vn.

2.4. Thông tin từ các nguồn khác như: nguồn thông tin công khai, nguồn từ các đơn vị cung cấp dịch vụ tiếp thị, nghiên cứu thị trường,…

2.5. Các thông tin khác mà HQPay cần thu thập nhằm tuân thủ nghĩa vụ pháp lý: HQPay sẽ yêu cầu thành viên cung cấp cho HQPay các thông tin liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của HQPay mà HQpay có thể yêu cầu một cách hợp lý cho các mục đích sau đây:

2.5.1. Trợ giúp HQPay tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo quy định pháp luật;

2.5.2. Báo cáo các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định;

2.5.3. Đánh giá việc thành viên đã tuân thủ, đang tuân thủ và có thể tiếp tục tuân thủ tất cả các nghĩa vụ của mình theo Chính Sách của HQPay hay không.

2.6. Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho HQPay về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 

3. Phạm vi sử dụng thông tin

3.1. Ngoài phạm vi cung cấp thông tin được nêu trong Chính Sách này, HQPay cam kết không chuyển nhượng, cho thuê, tiết lộ, chia sẻ thông tin của thành viên cho bất kỳ bên thứ ba mà không có sự chấp thuận của thành viên hoặc theo đúng quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3.2. HQPay sử dụng thông tin thành viên cung cấp trong phạm vi:

3.2.1. Theo yêu cầu của thành viên;

3.2.2. Với công chứng khi thành viên gửi nội dung lên diễn đàn công cộng do HQPay lập, bao gồm: Các thông tin được thành viên đăng tải trên các diễn đàn công cộng như fanpage của HQPay trên Facebook hoặc các mạng xã hội khác;

3.2.3. Với các đơn vị cung cấp dịch vụ và các đối tác doanh nghiệp của HQPay, bao gồm: Các đơn vị cung cấp dịch vụ, đơn vị tư vấn, đối tác tiếp thị, hãng nghiên cứu thị trường; công ty con, công ty liên kết và các đơn vị liên quan của HQPay; Nhà thầu, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và bên thứ ba khác để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của HQPay;…

3.2.4. Theo quy định của pháp luật hiện hành hoặc theo yêu cầu của cư quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm: chia sẻ cho các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan quản lý hành chính; thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc các cơ quan quản lý nhà nước khác; HQPay cũng có thể truy cập, bảo vệ và chia sẻ thông tin khi HQPay có cơ sở phát hiện, ngăn chặn và giải quyết gian lận và hoạt động phi pháp khác.;

3.2.5. Có sự đồng ý của thành viên.

 

4. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ.

 

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

5.1. Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu hqpay.vn thực hiện việc này.

5.2. Thành viên có quyền gửi khiếu nại đến HQPay về chất lượng dịch vụ, thời gian cung cấp dịch vụ cũng như các vấn đề khác liên quan đến việc tiếp cận, chỉnh sửa và bảo mật thông tin của thành viên. Khi tiếp nhận những phản hồi này,HQPay sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ, HQPay sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

 

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.

6.1. Thông tin cá nhân của thành viên được HQPay cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của HQPay, bao gồm cả thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên hqpay.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên hoặc theo quy định tại Chính Sách này.

6.2. HQPay cam kết và sử dụng các phương pháp hợp lý để đảm bảo an toàn, an ninh cho thông tin cá nhân được thu thập để ngăn ngừa các hành vi đánh cắp, tiếp cận, thay đổi, phá hủy thông tin trái phép. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên,HQPay sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

6.3. HQPay sẽ lưu giữ dữ liệu thông tin của thành viên phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. HQPay sẽ hủy hoặc chuyển chế độ ẩn danh ngay khi đã hợp lý xác nhận rằng: (i) mục đích mà dữ liệu thông tin đã được thu thập không còn phù hợp cho việc giữ lại các dữ liệu; hoặc (ii) việc giữ lại không còn cần thiết cho bất cứ mục đích pháp lý hoặc kinh doanh nào; hoặc (iii) thành viên không có nhu cầu sử dụng.

6.4. HQPay cũng khuyến cáo thành viên có biện pháp bảo vệ các thông tin của mình bằng cách không cung cấp, trao đổi tài khoản và cung cấp mật khẩu đăng nhập hoặc OTP cho bất kỳ một bên thứ ba nào khác. Nếu thành viên chia sẻ máy tính, thiết bị di động với thành viên khác, thành viên không nên chọn lưu thông tin đăng nhập (ví dụ: ID người dùng và mật khẩu) trên thiết bị dùng chung đó và đăng xuất khỏi tài khoản của thành viên và đóng cửa sổ trình duyệt của thành viên khi kết thúc phiên làm việc. HQPay không chịu trách nhiệm đối với việc thất thoát, tiết lộ thông tin của thành viên do việc thành viên vi phạm quy định tại Điều khoản này.

 

7. Cơ chế giải quyết khi vi phạm cam kết sử dụng thông tin cá nhân của Thành viên

Trong trường hợp thành viên phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc vi phạm các điều khoản đã quy định và điều khoản sử dụng, thành viên gửi các yêu cầu khiếu nại tới hotline: 0888.425.425 và kèm theo các thông tin, căn cứ chứng minh sự vi phạm của HQPay.

HQPay sẽ phản hồi các thông tin của thành viên trong vòng 24h kể từ khi tiếp nhận thông tin khiếu nại của thành viên để hai bên thống nhất đưa ra phương án giải quyết.

8. Các quy định khác

8.1. HQPay không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

8.2. Việc HQPay không thực hiện hoặc áp dụng bất kỳ quyền hoặc biện pháp nào mà HQPay có theo quy định tại Chính Sách này hoặc theo quy định pháp luật  không bị xem là HQPay từ bỏ hoặc hạn chế quyền hoặc biện pháp đó, và HQPay bảo lưu quyền thực hiện quyền hoặc biện pháp đó vào bất kỳ thời điểm nào HQPay nhận thấy thích hợp.

8.3. Trong trường hợp bất kỳ quy định nào của Chính Sách này được xác định là bất hợp pháp hoặc không thể thực thi bằng cách khác thì HQPay sẽ sửa đổi quy định đó, hoặc (theo toàn quyền quyết định của mình) bỏ quy định đó ra khỏi Chính Sách  này. Nếu bất kỳ quy định nào của Chính Sách này được xác định là bất hợp pháp hoặc không thể thực thi, việc xác định như vậy sẽ không ảnh hưởng đến các quy định còn lại của Chính Sách  này, và những quy định còn lại sẽ vẫn có đầy đủ hiệu lực.

8.4. Thành viên xác nhận rằng HQPay, theo các quy định pháp luật và quy định hiện hành hoặc sau khi nhận được chỉ thị của các cơ quan hữu quan chính phủ, có thể được yêu cầu thực hiện các hành động mà có thể vi phạm các quy định của những Chính Sách này. Về vấn đề này, thành viên đồng ý không buộc HQPay phải chịu trách nhiệm.

8.5. Thành viên không được chuyển nhượng các quyền của mình theo Chính Sách này nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của HQPay. HQPay có thể chuyển nhượng các quyền của mình theo những Chính Sách này mà không cần có sự chấp thuận trước bằng văn bản của thành viên.

8.6. Chính Sách này sẽ có giá trị ràng buộc đối với những người thừa kế, các đại diện cá nhân và đại diện theo pháp luật, các bên kế nhiệm quyền sở hữu và các bên nhận chuyển nhượng được phép về tài sản (nếu có) của thành viên.

8.7. Bất kỳ tranh chấp hoặc bất đồng nào theo Chính Sách này trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng hòa giải. Nếu không đạt được thỏa thuận thông qua thương lượng hòa giải như vậy, các bên tại đây đồng ý sẽ đưa tranh chấp hoặc bất đồng lên tòa án cấp có thẩm quyền để giải quyết.

8.8. Tranh chấp giữa thành viên và bên thứ ba: HQPay không có bất cứ trách nhiệm liên quan nào mà chỉ đóng vai trò hỗ trợ thành viên, cung cấp thông tin cần thiết để thành viên và bên thứ ba liên quan để cùng giải quyết. Thành viên và bên thứ ba phải trực tiếp giải quyết mọi vấn đề liên quan đến giao dịch của thành viên và bên thứ ba. Trong trường hợp có khiếu nại, tranh chấp, yêu cầu hoàn tiền… HQPay có toàn quyền tạm giữ/đóng băng các khoản tiền trong tài khoản của thành viên có liên quan cho đến khi vấn đề được giải quyết hoặc có quyết định cuối cùng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

II. Chính sách giao hàng

Vì hqpay.vn là website cung cấp dịch vụ điện tử nên chúng tôi không thực hiện việc giao hàng. Kết quả sử dụng dịch vụ sẽ hiển thị trên trang web, hoặc gửi sms, email đến khách hàng.

 

III. Chính sách bảo hành & đổi trả hàng

Sau khi nhận được phí dịch vụ, hệ thống của hqpay.vn sẽ hiển thị, gửi kết quả ngay lập tức cho quý khách. Trường hợp sau khi thanh toán mà quý khách không nhận được kết quả, xin quý khách vui lòng liên hệ với Bộ phận Chăm sóc khách hàng của chúng tôi theo số điện thoại dưới đây:

- Hotline: 0888.425.425

Chúng tôi sẽ trực tiếp lắng nghe và giải đáp các yêu cầu của quý khách hàng.

 

IV. Chính sách bán hàng

* Phương thức thanh toán

Tại hqpay.vn, việc thanh toán có thể được thực hiện thông qua sáu hình thức:

1. Thanh toán bằng số dư tài khoản HQ PAY

2. Thanh toán bằng thẻ nội địa ATM

3. Thanh toán bằng tài khoản internet banking

4. Thanh toán bằng thẻ quốc tế VISA, MASTER, JCB

5. Thanh toán bằng Ví điện tử VNPAY

6. Thanh toán bằng Ví điện tử MOMO

* Hướng dẫn chi tiết cách thức thanh toán

Khi thực hiện thanh toán, quý khách cần chọn 1 trong 6 hình thức thanh toán như trên. Website sẽ cung cấp biểu mẫu các thông tin cần cung cấp để thực hiện thanh toán (tên chủ tài khoản, số thẻ, token,…).

Việc thanh toán sẽ được thực hiện tự động hoàn toàn thông qua cổng thanh toán, có độ tin cậy và bảo mật cao.

Khi nhận được xác nhận thanh toán thành công từ cổng thanh toán, hqpay.vn sẽ ghi nhận việc thanh toán và lưu thông tin thanh toán của khách hàng (chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về dịch vụ đã thanh toán của thành viên, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ) như mục I, điều 1 (Mục đích và phạm vi thu thập).

Khi hqpay.vn ghi nhận việc thanh toán đã hoàn thành, khách hàng sẽ nhận được thông báo “khách hàng đã trả phí cho lần truy cập này, mời bạn thao tác tiếp” và khách hàng sẽ tiếp tục thao tác trên giao diện của phần mềm để nhận kết quả.

Tin nổi bật

Rank trong PUBG là gì? Các rank trong PUBG

06/09/22 - 15:50

Tại Việt Nam, PUBG Mobile là thể loại game bắn súng sinh tồn, phiêu lưu được yêu thích nhất. Xếp hạng là một thành phần thiết yếu của trò chơi này, bên cạnh lối chơi cơ bản và cộng đồng. Rank trong PUBG mobile đã góp phần tạo nên thành công của trò chơi.

Hướng dẫn mua thẻ game bằng SMS nhà mạng Viettel, Vinaphone 

09/09/22 - 09:18

Bên cạnh việc mua thẻ game bằng cách đến trực tiếp các đại lý, cửa hàng bán thẻ, các game thủ hoàn toàn có thể mua thẻ game bằng SMS.  Vậy làm sao để mua thẻ game bằng SMS? Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé!

Giới thiệu về HQ Pay

03/06/21 - 13:52

Thông tin giới thiệu về HQ Pay

Điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ tại HQ Pay

03/06/21 - 15:24

Tổng hợp các điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ tại website thanh toán online HQPay.vn

Chính sách tại HQ PAY

03/06/21 - 15:00

Các chính sách về bảo mật và chia sẻ thông tin, chính sách bán hàng, giao hàng, đổi trả và bảo hành hàng.

Tin tức

Xem thêm

11/10/22 - 14:27

Mạng viễn thông đang là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. chúng giúp chúng ta liên lạc được với người thân dù ở xa đến đâu. Mạng viễn thông được phát triển như vậy là nhờ có các nhà mạng.

10/10/22 - 09:53

Chương trình khuyến mại cho các thuê bao trả trước VIETTEL nạp tiền trực tuyến ngày 10,11 tháng 10/2022

07/10/22 - 09:14

Các gói 4G Viettel rất đa dạng, người dùng có thể tùy chọn gói 4G Viettel theo ngày, tháng hoặc theo combo.

06/10/22 - 10:04

Đi cùng với sự phát triển của công nghệ, nhu cầu thanh toán tiêu dùng trực tuyến cũng trở nên phổ biến hơn. Biết được nhu cầu của khách hàng ngày càng lớn, HQpay triển khai dịch vụ thanh toán tiêu dùng online, trong đó có thanh toán tiền nước online với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

06/10/22 - 09:03

Chương trình khuyến mãi toàn quốc cho các khách hàng là thuê bao trả trước mạng VinaPhone:

05/10/22 - 10:35

10 tướng liên minh huyền thoại mạnh nhất để leo bảng xếp hạng