Điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ tại HQ Pay

03/06/21 - 15:24

 ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

1. Tổng quan:

• Bản Điều Khoản Và Điều Kiện Sử Dụng Dịch Vụ (Sau đây gọi chung là “Bản Điều Khoản”) này áp dụng khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ của Công ty Cổ phần thanh toán HQ Pay.

• Quý Khách hàng cần đọc và đồng ý với tất các các quy định trong Bản Điều Khoản này trước khi sử dụng các dịch vụ của HQ Pay để hiểu về quyền lợi và nghĩa vụ của Quý Khách hàng. Khi đã sử dụng dịch vụ của HQ Pay, có nghĩa là Quý Khách hàng đã hoàn toàn tự nguyện đồng ý với tất cả các quy định trong Bản Điều Khoản này.

• Bản Điều Khoản này gồm 09 (chín) Điều. Những tiêu đề chính và phụ trong Bản Điều Khoản này mang tính chất tham khảo và không giới hạn phạm vi, nội dung của mỗi mục.

 

2. Thay đổi nội dung:

HQ Pay có thể sửa đổi nội dung Bản Điều Khoản này này vào bất cứ thời gian nào.

• Những thay đổi trong Bản Điều Khoản sẽ được thông báo trên website hqpay.vn trước thời điểm áp dụng (ngày hiệu lực) ít nhất là mười bốn (14) ngày.

• Nếu Quý Khách hàng không đồng ý với nội dung thay đổi thì có thể chấm dứt sử dụng các dịch vụ của HQ Pay, hoặc gửi văn bản phản đối đến HQ Pay trước ngày hiệu lực. Nếu không có hành động gì hoặc sau ngày hiệu lực mà Quý Khách hàng vẫn tiếp tục sử dụng các dịch vụ của HQPay thì có nghĩa là Quý Khách hàng đồng ý với toàn bộ các nội dung thay đổi.

• Trong trường hợp HQ Pay không chấp nhận văn bản phản đối của Quý Khách hàng thì vào ngày hiệu lực thỏa thuận hợp tác này được tự động chấm dứt.

NỘI DUNG BẢN ĐIỀU KHOẢN

Điều 1: Sử dụng Sản phẩm, Dịch vụ

1.1. Để sử dụng dịch vụ, trước tiên Quý Khách hàng cần truy cập website: hqpay.vn và làm theo các hướng dẫn.

1.2. Tùy theo yêu cầu của Quý Khách hàng và trong khả năng cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của mình, HQPay sẽ cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo đúng yêu cầu của Quý Khách hàng.

1.3. Quý Khách hàng đồng ý cung cấp cho HQPay các thông tin đầy đủ, cập nhật và chính xác liên quan đến Quý Khách hàng mà HQPay sẽ yêu cầu vào từng thời điểm để sử dụng sản phẩm, dịch vụ. Quý Khách hàng đồng ý thông báo ngay cho HQPay bất kỳ thay đổi nào về các thông tin đã được cung cấp cho HQPay. Quý Khách hàng tuyên bố và bảo đảm rằng các thông tin của Quý Khách hàng và các thông tin khác được cung cấp cho HQPay là trung thực và chính xác và chịu trách nhiệm đối với các thông tin đã cung cấp.

1.4. HQPay sẽ có quyền áp dụng phí dịch vụ và/hoặc lệ phí đối với các sản phẩm, dịch vụ. Quý Khách hàng đồng ý sẽ chịu trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn mọi khoản phí dịch vụ và các lệ phí khác đến hạn thanh toán liên quan đến bất kỳ giao dịch nào hoặc việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ mà HQPay tính phí, và đồng ý cho phép HQPay khấu trừ bất kỳ khoản phí, lệ phí hay khoản tiền khác mà Quý Khách hàng phải trả cho HQPay vào bất kỳ tài khoản nào của Quý Khách hàng (bao gồm cả tài khoản thanh toán). HQPay có quyền điều chỉnh, thay đổi biểu phí tùy từng thời điểm theo quyết định riêng của mình.

1.5. Quý Khách hàng cam kết không sử dụng các sản phẩm, dịch vụ cho bất kỳ mục đích hoặc liên quan đến bất kỳ hành động vi phạm các quy định của pháp luật, bao gồm, nhưng không giới hạn, các luật và quy định liên quan đến phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố.

1.6. Quý Khách hàng xác nhận và công nhận rằng Quý Khách hàng có đầy đủ năng lực hành vi, quyền hạn hoặc thẩm quyền để sử dụng các sản phẩm, dịch vụ.

1.7. Quý Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm quản lý tài khoản, mật khẩu tài khoản, các thông tin liên quan đến tài khoản, thông tin thiết bị… của mình. Nếu thông tin các thông tin trên của Quý Khách hàng bị mất hoặc bị lấy cắp hoặc bị tiết lộ một cách bất hợp pháp, thì Quý Khách hàng phải thay đổi thông tin tài khoản bằng cách sử dụng các công cụ được cài đặt sẵn trên website hqpay.vn hoặc thông báo ngay cho HQPay để tạm ngừng tài khoản. Quý Khách hàng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả yêu cầu giao dịch đã xảy ra trước khi HQPay nhận được thông báo đó. Quý Khách hàng lưu ý rằng tài khoản sẽ chỉ tạm thời ngừng khi Quý Khách hàng đã cung cấp mọi thông tin được yêu cầu cho HQPay mà HQPay có thể yêu cầu một cách hợp lý.

1.8. Khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ, Quý Khách hàng chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả hành động cũng như sai sót của mình trong việc sử dụng website và/hoặc thực hiện giao dịch. Nếu bất kỳ một sai sót hay sự cố nào xảy ra, Quý Khách hàng phải liên hệ ngay với HQPay để được hướng dẫn. HQPay sẽ nỗ lực hết sức để tư vấn và trợ giúp Quý Khách hàng.

1.9. Trong trường hợp có sự cố về sản phẩm, dịch vụ hoặc nếu một giao dịchs không được thực hiện theo yêu cầu của Quý Khách hàng, Quý Khách hàng sẽ thông báo ngay cho HQPay về sự cố đó và HQPay sẽ nỗ lực hết sức để tư vấn và trợ giúp Quý Khách hàng.

1.10. HQPay đồng ý, trên cơ sở toàn quyền quyết định bồi hoàn cho bất kỳ giao dịch nào đã được thực hiện sai do lỗi của HQPay.​

 

Điều 2: Quyền sở hữu trí tuệ

2.1. Tất cả các nhãn hiệu hàng hóa, logo, nhãn hiệu dịch vụ và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác thuộc bất kỳ loại nào (cho dù đã được đăng ký hay chưa), và tất cả các nội dung thông tin, thiết kế, tài liệu, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, phức hợp phần mềm, mã nguồn và phần mềm cơ bản liên quan đến HQPay và website hqpay.vn (gọi chung là “Quyền Sở Hữu Trí Tuệ”) là tài sản và luôn luôn là tài sản của HQPay và các tổ chức/đại lý khác được ủy quyền bởi HQPay (nếu có). Tất cả các Quyền Sở Hữu Trí Tuệ được bảo hộ bởi quy định pháp luật về bản quyền và các công ước quốc tế. Tất cả các quyền đều được bảo lưu.

2.2. Ngoại trừ được cho phép rõ ràng trong những BNgoại trừ đượ này, Quý Khách hàng không đư hàngc cho phéên tập, công bố, mô phỏng, dịch, thực hiện các sản phẩm phái sinh từ, phân phát hoặc bằng cách khác sử dụng, tái sử dụng, sao chép, sửa đổi, hoặc công bố Quyền Sở Hữu Trí Tuệ theo bất kỳ cách thức nào mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của HQPay. Quý Khách hàng không đư hàngc cho phéên tập, công bố, mô phỏng, dịch, thực hiện các sản phẩm phái sinh từ, phân phát hoặc bằng cách khác sử dụng, tái sử dụng, sao chép, sửa đổi, hoặc công bố Quyền Sở Hữu Trí Tuệ theo bất kỳHQPay.

 

Điều 3: Thu thập và bảo mật thông tin người dùng

3.1. Chúng tôi thu thập thông tin của Quý Khách hàng nhằm mục đích mang tới dịch vụ tốt nhất. Từ việc tùy chỉnh, điều hướng thông tin theo thói quen, sở thích của người dùng tới việc nâng cấp các chức năng, dịch vụ, hỗ trợ Quý Khách hàng giao dịch nhanh, an toàn, tiện lợi.

3.2. Quý Khách hàng đồng ý rằng HQPay có thể thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý các thông tin về Quý Khách hàng cũng như các thông tin khác từ Quý Khách hàng hoặc các bên thứ ba để phục vụ cho mục đích nhận biết khách hàng và xác thực theo quy định pháp luật. HQPay cũng có thể thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý thông tin cá nhân của Quý Khách hàng cho mục đích nghiên cứu và phân tích hoạt động và cải tiến các sản phẩm, dịch vụ.

3.3. Quý Khách hàng chấp thuận, ủy quyền không hủy ngang và vô điều kiện cho HQPay tiết lộ hoặc công bố các thông tin liên quan đến Quý Khách hàng hoặc cácgiao dịch của Quý Khách hàng với các cá nhân hoặc tổ chức mà HQPay có thể được yêu cầu tiết lộ theo bất kỳ quy định pháp luật hoặc quy định nào áp dụng đối với HQPay hoặc căn cứ theo bất kỳ yêu cầu hoặc lệnh nào của bất kỳ cơ quan nhà nước có thẩm quyền nào hoặc lệnh của tòa án.

3.4. Quý Khách hàng đồng ý với Chính Sách Bảo Mật Và Chia Sẻ Thông Tin của HQPay được niêm yết tại website: hqpay.vn

 

Điều 4. Điều khoản Trách nhiệm & Quyền lợi

4.1.Trách nhiệm của Quý Khách hàng

a) Khi sử dụng HQ Pay Quý Khách hàng sẽ luôn phải chịu trách nhiệm với mọi giao dịch xuất phát từ Quý Khách hàng (email nhận tiền, số điện thoại, tài khoản thanh toán, hệ thống mạng Quý Khách hàng đang sử dụng…). Có thể Quý Khách hàng phải bồi thường cho HQ Pay và/hoặc Quý Khách hàng khác hoặc bên thứ ba có liên quan nếu Quý Khách hàng vi phạm Bản Điều Khoản người dùng này hay nếu Quý Khách hàng gây tổn thất, thiệt hại cho HQ Pay , cho người dùng khác hoặc bên thứ ba có liên quan.

b) Trong trường hợp HQ Pay trừ tiền từ tài khoản của Quý Khách hàng (tài khoản ngân hàng, tài khoản ngân lượng, thẻ tín dụng,…) để hoàn trả tiền cho một tài khoản khác, nếu số dư tài khoản của Quý Khách hàng tại thời điểm đó không đủ cho giao dịch, HQ Pay có thể ghi âm tài khoản tương ứng của Quý Khách hàng và Quý Khách hàng sẽ được HQ Pay yêu cầu Nạp tiền bổ sung vào tài khoản tương ứng của Quý Khách hàng để bù đắp cho số tiền đã bị ghi âm. Nếu Quý Khách hàng không làm như vậy theo đúng thời hạn thì HQ Pay có thể kiện Quý Khách hàng ra Tòa án theo quy định Pháp luật của Việt Nam.

4.2.Quyền của HQ Pay

Nếu HQ Pay có lý do để cho rằng Quý Khách hàng vi phạm những Hoạt động bị giới hạn, HQ Pay sẽ làm hết mức để bảo vệ HQ Pay và/hoặc người dùng khác hoặc bên thứ ba có liên quan. Những hành động chúng tôi có thể thực hiện gồm (nhưng không chỉ giới hạn ở những hành động này):

a) HQ Pay có thể tạm ngừng hoặc giới hạn truy nhập của Quý Khách hàng vào dịch vụ.

b) HQ Pay có thể có những thông tin cập nhật sai vì thông tin đó do Quý Khách hàng cung cấp cho HQ Pay.

c) HQ Pay cũng có thể từ chối cung cấp dịch vụ cho Quý Khách hàng.

d) Nếu Quý Khách hàng bị khiếu nại, tranh chấp, đòi hoàn lại tiền… HQ Pay có thể tạm giữ/đóng băng khoản tiền mà Quý Khách hàng đã thanh toán cho HQ Pay trong tài khoản của Quý Khách hàng đến khi nào vấn đề được giải quyết theo quy định của Bản Điều Khoản này.

e) HQ Pay có thể sử dụng các quy định Luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để áp dụng với Quý Khách hàng.

 

Điều 5: Điều khoản xử lý Lỗi & Sự cố

5.1. Phát hiện lỗi hoặc giao dịch không hợp lệ/ chính xác:

Khi Quý Khách hàng có giao dịch nào trên HQ Pay chúng tôi sẽ gửi email thông báo tới Quý Khách hàng qua email Quý Khách hàng cung cấp. Nếu Quý Khách hàng có lý do để cho rằng tài khoản của Quý Khách hàng đang có vấn đề, hãy thông báo ngay cho HQ Pay biết khi:

a) Có thông báo giao dịch không chính xác.

b) Có giao dịch không hợp lệ được gửi tới tài khoản của Quý Khách hàng.

c) Có sự truy cập không hợp lệ vào tài khoản của Quý Khách hàng.

5.2. Thông báo lỗi hoặc giao dịch không hợp lệ/ chính xác tới HQ Pay:

Thông báo tới HQ Pay nếu Quý Khách hàng tin rằng giao dịch của mình có xảy ra lỗi/ sự cố hoặc có giao dịch không hợp lệ/ chính xác trong tài khoản của Quý Khách hàng, xin vui lòng sử dụng một trong các cách liên hệ tới HQ Pay như sau:

a) Gọi điện Khiếu nại tới hotline của HQ Pay: 0888.425.425

b) Trao đổi trực tuyến với nhân viên hỗ trợ của HQ Pay thông qua box chat được tích hợp trên website của HQ Pay.

Quý Khách hàng phải gửi thông báo tới HQ Pay trong thời hạn là hai mươi bốn (24) giờ làm việc kể từ khi Quý Khách hàng phát hiện ra lỗi hoặc sự cố.

5.3. Xem xét và xử lý thông báo của Quý Khách hàng:

HQ Pay sẽ gửi thông báo kết quả điều tra về các trường hợp này trong vòng mười bốn (14) ngày làm việc sau khi HQ Pay nhận được thông báo của Quý Khách hàng ( hoặc 21 ngày làm việc cho các Giao dịch đã hoàn thành). Nếu lỗi thuộc về phía HQ Pay – Chúng tôi sẽ khắc phục ngay lập tức. Tuy nhiên khi cần thêm thời gian, HQ Pay có thể sẽ dùng đến chín mươi (90) ngày để xem xét các khiếu nại cho các giao dịch đã hoàn thành hoặc bên ngoài Việt Nam.

5.4. Xử lý lỗi và Giới hạn:

HQ Pay phát hiện được quá trình giao dịch bị lỗi từ phía HQ Pay, chúng tôi sẽ sửa lỗi. Nếu lỗi xảy ra dẫn tới kết quả là số tiền Quý Khách hàng nhận được ít hơn số tiền thực tế giao dịch, chúng tôi sẽ thanh toán bù cho Quý Khách hàng. Nếu lỗi xảy ra và Quý Khách hàng nhận được số tiền hoàn lại nhiều hơn số tiền thực tế, chúng tôi sẽ trừ đi số tiền thừa vào lần giao dịch tiếp theo của Quý Khách hàng, hoặc qua tài khoản ngân hàng của Quý Khách hàng nếu có thể.

b) Nếu xảy ra lỗi khi các giao dịch chưa được hoàn thành, chúng tôi sẽ xử lý trường hợp lỗi của Quý Khách hàng trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận được phản hồi của Quý Khách hàng. Chúng tôi sẽ hỏi Quý Khách hàng có muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ nữa không. Nếu Quý Khách hàng trả lời “Không”. Chúng tôi sẽ thông báo tới phía ngân hàng nơi tài khoản của Quý Khách hàng được mở để hoàn tiền về tài khoản cho Quý Khách hàng trong vòng từ 3 -5 ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày Quý Khách hàng thông báo (không kể cuối tuần và nghỉ lễ). Trong trường hợp Quý Khách hàng trả lời: “muốn tiếp tục thực hiện dịch vụ” chúng tôi sẽ cung cấp lại dịch vụ mà Quý Khách hàng đã đặt sử dụng/mua trong vòng 48h làm việc.

c) Nếu xảy ra lỗi khi giao dịch đã được hoàn thành. Chúng tôi sẽ xử lý trường hợp lỗi của Quý Khách hàng trong vòng 20 ngày làm việc. Tuy nhiên khi cần thêm thời gian, HQ Pay có thể sẽ dùng đến chín mươi (90) ngày để xem xét các khiếu nại cho các giao dịch đã hoàn thành hoặc bên ngoài Việt Nam. Trường hợp này chúng tôi sẽ xem xét và trả kết quả cho Quý Khách hàng. Nếu lỗi của HQ Pay , chúng tôi sẽ trả dịch vụ mới cho Quý Khách hàng, hoặc hoàn tiền cho Quý Khách hàng về tài khoản tương ứng (Ví dụ: trường hợp trả mã thẻ đã được sử dụng trước thời gian chúng tôi trả dịch vụ cho Quý Khách hàng.)

d) Nếu lỗi xảy ra và kết quả là các giao dịch không được thực hiện hoặc với số tiền không đúng, HQ Pay sẽ chịu trách nhiệm cho các thiệt hại mà Quý Khách hàng phải chịu, trừ các trường hợp sau: 

1. Lỗi không phải do HQ Pay gây ra.

2. Số dư tài khoản của Quý Khách hàng (Tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng,…) không có đủ số tiền để thực hiện giao dịch.

3. Hệ thống của HQ Pay không hoạt động tốt và Quý Khách hàng “đã biết” về việc này khi tiến hành giao dịch.

4. Không chịu trách nhiệm sau khi bàn giao dịch vụ/sản phẩm (mã thẻ game, điện thoại,…) chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bảo bảo đảm an toàn thông tin thẻ. Mọi việc sử dụng thẻ trên sau thời gian trả thẻ. HQ Pay sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiêm.

5. Do đường truyền internet: Do lỗi đường truyền, lỗi kết nối từ, đứt cáp quang, đứt mạng…. do những lỗi đường truyền mà HQ Pay không thể can thiệp được.

6. Do các chính sách tạm giữ tiền từ phía Ngân hàng, chính sách kiểm duyệt giao dịch giao dịch từ phía hệ thống ngân hàng, tài khoản của Quý Khách hàng hoặc do đường truyền kết nối giữa HQ Pay và các ngân hàng mà Quý Khách hàng chọn thanh toán.

7. Trường hợp bất khả kháng như được nêu tại Điều 6 của Bản Điều Khoản này.

 

Điều 6: Trường hợp bất khả kháng

HQ Pay có quyền được miễn trừ mọi trách nhiệm trong việc thực hiện Bản Điều Khoản này trong trường hợp bị cản trở hoặc ngăn cản bởi hỏa hoạn, lũ lụt, động đất hoặc thảm họa thiên nhiên khác. Hoặc do việc đình công, bãi công, chiến tranh, bạo động, hoặc bất kỳ tình huống tương tự nào vượt quá sự kiểm soát của HQ Pay. Nếu HQ Pay không thể thực hiện nghĩa vụ với Quý Khách hàng do bất kỳ nguyên nhân nào nêu trên hoặc sự kiện nào tương tự. HQ Pay sẽ cố gắng gửi thông báo cho Quý Khách hàng về sự kiện đã xảy ra và hành động của chúng tôi.

 

Điều 7: Các hành động bị giới hạn

Khi sử dụng HQ Pay Quý Khách hàng sẽ không được:

7.1. Vi phạm Bản Điều Khoản này và/hoặc tất cả các chính sách/quy định khác mà Quý Khách hàng đã đồng ý với HQ Pay.

7.2. Vi phạm bản quyền, bằng sáng chế, bí mật kinh doanh hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của HQ Pay và của các bên thứ ba liên quan.

7.3. Hành động có tính chất làm mất uy tín, phỉ báng, bôi nhọ, đe dọa hoặc quấy rối.

7.4. Cung cấp thông tin sai sự thật, gây hiểu lầm.

7.5. Gửi hoặc nhận các khoản tiền mà theo HQ Pay thì đó là các khoản tiền phi pháp hay có thể gọi là "Tiền đen".

7.6. Từ chối hợp tác điều tra, hoặc không cung cấp thông tin theo yêu cầu của HQ Pay.

7.7. Quản lý một tài khoản kết nối tới một tài khoản khác vi phạm một trong những hành động bị giới hạn ở mục này.

7.8. Sử dụng dịch vụ HQ Pay theo cách để cố ý tạo ra các tranh chấp, khiếu nại, đòi bồi thường.

7.9. Tiết lộ thông tin của Quý Khách hàng khác cho bên thứ ba hoặc sử dụng thông tin vào những mục đích tiếp thị/quảng cáo mà Quý Khách hàng chưa được cho phép.

7.10. Có những hành động vượt quá giới hạn hoặc chuyển các lệnh không hợp lệ lên hệ thống của HQ Pay.

7.11. Phát tán virus, Trojan, worms hoặc các chương trình máy tính có hại gây trở ngại, gian lận hoặc ảnh hưởng tới hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin của Quý Khách hàng khác và/hoặc của HQ Pay.

7.12. Sử dụng bất kỳ các loại robot, spider, các thiết bị tự động khác hoặc thực hiện thủ công để giám sát hay sao chép website của HQ Pay mà không được chúng tôi cho phép.

7.13. Sử dụng các thiết bị, phần mềm để vượt qua (hoặc phá) các biện pháp mà HQ Pay thiết lập nhằm đảm bảo an toàn hệ thống của HQ Pay.

7.14. Hành động làm mất kết nối HQ Pay từ nhà cung cấp dịch vụ internet hoặc các nhà cung cấp khác.

 

Điều 8. Giới Hạn Trách Nhiệm

8.1. Trong mọi trường hợp HQPay (bao gồm cả các nhân viên, cán bộ hoặc các bên liên kết của HQPay) sẽ không chịu trách nhiệm đối với Quý Khách hàng về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm và chi phí nào theo bất kỳ nguyên nhân hành động nào gây ra bởi việc sử dụng, hoặc không có khả năng sử dụng sản phẩm, dịch vụ trừ khi HQPay (bao gồm cả các nhân viên, cán bộ hoặc các bên liên kết của HQPay) có lỗi trong việc để xảy ra tổn thất, thiệt hai.

8.2 Tuy nhiên, trong trường hợp HQPay (bao gồm cả các nhân viên, cán bộ hoặc các bên liên kết của HQPay) phải chịu trách nhiệm về các tổn thất hoặc thiệt hại theo quy định nêu trên đây, thì Quý Khách hàng đồng ý rằng toàn bộ trách nhiệm của HQPay (bao gồm cả các nhân viên, cán bộ hoặc các bên liên kết của HQPay) sẽ được giới hạn ở số tiền thực tế của các thiệt hại trực tiếp phải gánh chịu bởi Quý Khách hàng và trong bất kỳ trường hợp nào sẽ không vượt quá tổng số tiền được chuyển vào và chuyển ra từ tài khoản của Quý Khách hàng.

8.3 Trong mọi trường hợp HQPay sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, do hệ quả hoặc sự kiện ngẫu nhiên nào phát sinh hoặc bắt nguồn từ việc sử dụng, hoặc không có khả năng sử dụng sản phẩm, dịch vụ.

8.4 Trong phạm vi mà quy định pháp luật cho phép, Quý Khách hàng đồng ý rằng HQPay (bao gồm cả các nhân viên, cán bộ hoặc các bên liên kết của HQPay) sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm và/hoặc chi phí nào mà Quý Khách hàng phải gánh chịu do việc Quý Khách hàng hoặc một bên thứ ba khác truy cập trái phép vào máy chủ, giao diện của HQPay, website của HQPay, thiết bị và/hoặc dữ liệu của Quý Khách hàng dù là vô tình hoặc bằng cách thức không hợp pháp hoặc không được phép như xâm nhập trái phép hoặc các lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của HQPay (ví dụ như vi rút máy tính).

 

Điều 9. Tranh chấp với HQ Pay

9.1. Nhiệm vụ của chúng tôi là luôn lắng nghe, học hỏi và rút kinh nghiệm để ngày càng cung cấp cho Quý Khách hàng những dịch vụ tốt nhất với giá cạnh tranh và cố gắng làm hài lòng khách hàng bằng cách thực hiện tốt điều đó. Vì vậy, nếu có bất cứ vấn đề tranh chấp nào giữa Quý Khách hàng và HQ Pay , thì trước tiên Quý Khách hàng hãy vui lòng liên hệ tới Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của HQ Pay theo một trong các phương thức sau:

a) Gọi điện Khiếu nại tới hotline của HQ Pay: 0888.425.425

b) Trao đổi trực tuyến với nhân viên hỗ trợ của HQ Pay thông qua box chat được tích hợp trên website của HQ Pay

* Lưu ý: Nhân viên của HQ Pay làm việc từ 8h30 tới 18h30 các ngày từ thứ 2 tới thứ 6, thứ bảy làm từ 8h00 tới 12h00; nghỉ chiều thứ bảy và các ngày chủ nhật.

9.2. Luật và Tòa án cho sự tranh chấp:

Quý Khách hàng đồng ý rằng, tất cả các tranh chấp nếu có giữa Quý Khách hàng và HQ Pay nếu không giải quyết được thông qua thỏa thuận hoặc thương lượng giữa hai bên sẽ được đưa ra giải quyết tại tòa án theo Luật quy định của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

9.3. Tranh chấp không thích hợp:

Tất cả các yêu cầu Quý Khách hàng đưa ra để chống lại HQ Pay sẽ được giải quyết theo quy định tại Bản Điều Khoản này. Các yêu cầu mang tính đối lập Bản Điều Khoản này sẽ được xem là các vấn đề kiện tụng/tranh chấp không thích hợp và là một sự vi phạm đối với Bản Điều Khoản này. Và thông qua bản thông báo của HQ Pay về vấn đề kiện tụng/tranh chấp không thích hợp được gửi tới bạn, bạn đã thất bại trong việc yêu cầu giải quyết tranh chấp với HQ Pay

9.4. Không từ bỏ:

Với tất cả sự tôn trọng giành cho khách hàng của mình, chúng tôi tin rằng sự thất bại trong việc giải quyết các tranh chấp giữa bạn và HQ Pay sẽ không ảnh hưởng đến các công việc khác liên quan khi bạn sử dụng dịch vụ của

9.5. Không bảo đảm:

a) Chúng tôi không đảm bảo an toàn cho các vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát của HQ Pay

b) HQ Pay không đảm bảo sự kết nối liên tục, không bị gián đoạn khi bạn truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi bởi vì HQ Pay phụ thuộc vào nhiều yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi như hạ tầng mạng của nhà cung cấp dịch vụ internet, nhà cung cấp đường truyền…

• Lưu ý: Khi đã sử dụng HQ Pay, có nghĩa là Quý Khách hàng đã hoàn toàn tự nguyện đồng ý với tất cả các quy định trong Bản Điều Khoản này. 

Tin nổi bật

Rank trong PUBG là gì? Các rank trong PUBG

06/09/22 - 15:50

Tại Việt Nam, PUBG Mobile là thể loại game bắn súng sinh tồn, phiêu lưu được yêu thích nhất. Xếp hạng là một thành phần thiết yếu của trò chơi này, bên cạnh lối chơi cơ bản và cộng đồng. Rank trong PUBG mobile đã góp phần tạo nên thành công của trò chơi.

Hướng dẫn mua thẻ game bằng SMS nhà mạng Viettel, Vinaphone 

09/09/22 - 09:18

Bên cạnh việc mua thẻ game bằng cách đến trực tiếp các đại lý, cửa hàng bán thẻ, các game thủ hoàn toàn có thể mua thẻ game bằng SMS.  Vậy làm sao để mua thẻ game bằng SMS? Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé!

Giới thiệu về HQ Pay

03/06/21 - 13:52

Thông tin giới thiệu về HQ Pay

Chính sách tại HQ PAY

03/06/21 - 15:00

Các chính sách về bảo mật và chia sẻ thông tin, chính sách bán hàng, giao hàng, đổi trả và bảo hành hàng.

Điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ tại HQ Pay

03/06/21 - 15:24

Tổng hợp các điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ tại website thanh toán online HQPay.vn

Tin tức

Xem thêm

11/10/22 - 14:27

Mạng viễn thông đang là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. chúng giúp chúng ta liên lạc được với người thân dù ở xa đến đâu. Mạng viễn thông được phát triển như vậy là nhờ có các nhà mạng.

10/10/22 - 09:53

Chương trình khuyến mại cho các thuê bao trả trước VIETTEL nạp tiền trực tuyến ngày 10,11 tháng 10/2022

07/10/22 - 09:14

Các gói 4G Viettel rất đa dạng, người dùng có thể tùy chọn gói 4G Viettel theo ngày, tháng hoặc theo combo.

06/10/22 - 10:04

Đi cùng với sự phát triển của công nghệ, nhu cầu thanh toán tiêu dùng trực tuyến cũng trở nên phổ biến hơn. Biết được nhu cầu của khách hàng ngày càng lớn, HQpay triển khai dịch vụ thanh toán tiêu dùng online, trong đó có thanh toán tiền nước online với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

06/10/22 - 09:03

Chương trình khuyến mãi toàn quốc cho các khách hàng là thuê bao trả trước mạng VinaPhone:

05/10/22 - 10:35

10 tướng liên minh huyền thoại mạnh nhất để leo bảng xếp hạng